Make Art Projects - MAP

Bureau voor culturele - en kunstprojecten

Culturele - en kunstprojecten in de huidige tijd vragen, wat ons betreft, om een andere (toegepaste) benadering. Anders denken en delen van visies om tot samenwerking te komen in deze ontwrichtende tijd: kunst kan vragen stellen binnen deze ontwikkelingen.

MAP zet in op het verbinden van mensen en werkzaamheden waarbij een goede samenwerking met de opdrachtgever centraal staat.

We benaderen projecten, niet alleen vanuit het noodzakelijke, maar ook vanuit de verleiding. Prikkelen en de nieuwsgierigheid wekken. MAP beweegt en opereert in een internationaal cultureel veld waarin we ontwikkelen, maar ook ondersteunen en faciliteren. Als aanvulling op een idee of concept van de opdrachtgever bieden we bij een samenwerking verbreding en verdieping.

MAP bestaat uit Bernie Deekens en Boris van Nes en werkt sinds 2007 als coöperatie in de kunst- en cultuursector. De coöperatie heeft als doel beeldende kunst, culturele - en maatschappelijke projecten, te ontwikkelen, coördineren en realiseren en voorziet in het volledige proces hiervan. Dat is van toepassing op tentoonstellingen, kunstwerken, debatten, manifestaties en events.

Per project kan de samenstelling van de coöperatie dusdanig worden ingericht, zodat er een passende groep medewerkers ontstaat die aansluit op de wensen van de opdrachtgever en de inhoud van het project. We hebben hiervoor een oplossingsgerichte werkwijze ontwikkeld met oog voor detail, zonder het overzicht te verliezen.